Chỉ số chứng khoán

Chỉ số chứng khoán là một giá trị thống kê phản ánh tình hình của thị trường cổ phiếu. Chỉ số này được tổng hợp từ danh mục các cổ phiếu theo phương pháp tính nhất định.

 
arrow_drop_up