Phân tích tài chính: Top 11 chỉ tiêu "đá chính" phân tích lợi nhuận ngân hàng - CSCM

  Chỉ số tài chính

  Hệ thống các #ngânhàng thương mại tại Việt Nam những năm gần đây có sự phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, không ngừng gia tăng sức mạnh cạnh tranh nhằm giữ vững thị phần và phát triển. Để đảm bảo phát triển bền vững, đủ sức cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi các ngân hàng phải có giải pháp cũng như dành sự quan tâm thích đáng đối với công tác đánh giá hiệu quả hoạt động thông qua các công cụ #phântíchtàichính.
  ------
  ----
  2 chuyên gia chia sẻ:
  _ Ông Phan Lê Thành Long: www.facebook.com/long.phan1
  _ Ông Trần Hữu Hoàng: www.facebook.com/hoang.tranhuu.9
  #bctc #baocaotaichinh #ngânhàng
  ----
  - CGBA: Phân tích Tài chính và Kinh doanh toàn cầu: www.afa.edu.vn/phantichtaichinh/
  CGBA: Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu (Certified Global Business Analyst) là một trong hai chương trình chính thức theo chuẩn quốc tế của Viện Kế toán Quản trị công chứng Úc (CMA Australia).
  CGBA là chương trình theo chuẩn phân tích của các quỹ đầu tư lớn trên thế giới, với sự kết hợp đặc biệt giữa phân tích tài chính và phân tích kinh doanh chiến lược nhằm giúp cho học viên được trang bị phương pháp phân tích toàn diện khi đánh giá một doanh nghiệp và một ngành kinh doanh.
  BTN - Phương pháp phát hiện gian lận báo cáo tài chính - Behind the Numbers: www.afa.edu.vn/btn/
  - FANPAGE AFA: bit.ly/378FQKM
  - FANPAGE Tài chính & Kinh doanh TV: bit.ly/2w6u5Yz
  - WEBSITE: afa.edu.vn
  #TàichínhKinhDoanh

  #ph#acirc#iacute#ch#agrave#nh#top#11#chỉ#ti#ecirc#quot#đ#aacute##nhuậ#ng#cscm

arrow_drop_up