CỔ PHIẾU MỸ: CÁCH ĐỌC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN (PHẦN CUỐI)

  Chỉ số tài chính

  CỔ PHIẾU MỸ: CÁCH ĐỌC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN (PHẦN CUỐI)
  Các chỉ số tài chính trong Balance sheet (bảng cân đối kế toán), Income statement (báo cáo kết quả kinh doanh), và Cash flow statement (báo cáo lưu chuyển tiền tệ) sẽ giúp các nhà đầu tư tìm hiểu được năng lực quản lý và sử dụng tiền vốn để phát triển kinh doanh sản xuất, và cả tiềm năng phát triển của cổ phiếu từ công ty.
  Thông tin liên lạc:
  Trang Facebook: www.facebook.com/Us-life-100980711826821/
  Video khác trong kênh:
  * CỔ PHIẾU MỸ: CÁCH ĐỌC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN (PHẦN 1) - youtu.be/ibRTkA5LNXg
  * CỔ PHIẾU MỸ: CÁCH ĐỌC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN (PHẦN 2) - youtu.be/rMMu4nin0xA
  * CỔ PHIẾU MỸ: CÁCH ĐỌC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN (PHẦN 3) - youtu.be/BT9pxPC8P1Q
  CỔ PHIẾU MỸ: CÁCH ĐỌC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN (PHẦN 4) - youtu.be/lZiKqIJ-p7s
  * Playlist - www.youtube.com/channel/UCABbgdNzZrUUV4nKhegAJfw/playlists
  Thông tin tra cứu và trích dẫn:
  * Apple INC (AAPL) - finance.yahoo.com/quote/AAPL/key-statistics?p=AAPL
  Thiết bị sử dụng trong video
  * iMovie Video Editor
  * Keynote
  Ảnh nền sử dụng trong clip
  * Chụp tại Charles River Esplanade
  LƯU Ý
  *Mọi thông tin chia sẻ trong video này chỉ mang tính chất nhận định cá nhân, chứ không có tác dụng tư vấn tài chính cũng như đưa ra lời khuyên về đầu tư cổ phiếu
  #stock #AAPL #balancesheet #incomestatement #cashflow

  #cỔ#phiẾu#mỸ#c#aacute#ch#ĐỌc#chỈ#sỐ#t#agrave#i#iacute#nh##bẢn#phẦn#cuỐi

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up