Chỉ số Nợ ròng/EBITDA của Vinhomes và Evergrande | Chứng khoán F0 cho người mới đầu tư

  Chỉ số tài chính

  Về bản chất, chỉ số #Nợ vay ròng/EBITDA sẽ thể hiện một doanh nghiệp cần bao lâu để trả hết nợ với mức #EBITDA hiện tại. Công thức dễ thấy bằng Nợ vay ròng / EBITDA. Tỷ lệ này càng thấp chứng tỏ doanh nghiệp không vay nhiều và có khả năng cao trong việc thanh toán nợ.
  ---
  #TaiChinhKinhDoanh
  Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam - Vietnam Wealth Advisors (VWA)
  Facebook: www.facebook.com/groups/CoVanTaichinhVietnam
  Tiktok: www.tiktok.com/@taichinhkinhdoanhvwa
  Spotify: open.spotify.com/show/4fVFOPGua325fIsoTvW6M6
  Chia sẻ từ Long Phan: www.facebook.com/long.phan1
  Khách mời Nguyễn Minh Tuấn: www.facebook.com/tuantreasury - CEO Công ty AFA Capital: afacapital.vn
  Liên hệ AFA Capital: bit.ly/2R2KkjU
  ----
  - #WealthIntelligence - Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư:
  www.afa.edu.vn/wealth-intelligence/
  Wealth Intelligence phục vụ cho các cá nhân có mong muốn xây dựng cho bản thân mục tiêu đạt tự do tài chính phù hợp và phương pháp để đạt được mục tiêu sớm nhất, và những ai muốn bắt đầu con đường trở thành cố vấn tài chính công chứng chuyên nghiệp.
  Tuân theo chuẩn mực của Uỷ ban Chuẩn mực Cố vấn Tài chính công chứng quốc tế (CFP Board of Standards) áp dụng cho môi trường tại Việt Nam. “CFP” viết tắt bởi “Certified Financial Planner” (Cố vấn tài chính công chứng) là chứng chỉ chuyên môn quốc tế về tài chính cá nhân được công nhận toàn thế giới.
  - CGBA: #PhântíchTàichính và Kinh doanh toàn cầu:
  www.afa.edu.vn/phantichtaichinh/
  CGBA: Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu (Certified Global Business Analyst) là một trong hai chương trình chính thức theo chuẩn quốc tế của Viện Kế toán Quản trị công chứng Úc (CMA Australia).
  - FANPAGE AFA: bit.ly/378FQKM

  #chỉ##nợ#ograve#ng#ebitda##vinhomes#agrave#evergrande#chứng#kho#aacute#f0#cho#ngườ##đầ#ư

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up