Hiểu chiến lược tài chính qua các chỉ số tài chính

  Chỉ số tài chính

  Mục đích chính của phân tích tài chính là cung cấp những con số “biết nói” phục vụ cho quá trình hoạt động, đưa ra quyết định của doanh nghiệp (DN), nhà quản trị.
  Khóa học phân tích báo cáo tài chính Online của CleverCFO giúp bạn
  Nắm vững tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
  Đánh giá độ mạnh của lợi nhuận và tăng trưởng bền vững.
  Nắm vững hệ thống chỉ số tài chính quan trọng để đo lường sức khỏe tài chính của doanh nghiệp và đưa ra giải pháp.
  Kỹ thuật phân tích chuyên sâu báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
  Đánh giá độ mạnh của dòng tiền và kiểm soát vốn lưu động.
  Đăng ký khóa học online vui lòng liên hệ: 0903.110.120

  #hiể#chiế#ượ#agrave#ch#iacute#nh#qua#aacute#chỉ#

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up