Nhận định thị trường chứng khoán ngày mai 09 06 2022

  Chỉ số chứng khoán

  Nhận định thị trường chứng khoán ngày mai 09 06 2022
  - Liên hệ tư vấn đầu tư và tham gia room tư vấn VIP: Vũ Tuấn - Sđt/zalo: 0923390138
  - Tạo tài khoản chứng khoán VPS online theo hướng dẫn sau: tuantrader.com/mo-tai-khoan-vps
  - Đổi môi giới chứng khoán VPS theo hướng dẫn sau: tuantrader.com/doi-moi-gioi-vps
  - Link room zalo chia sẻ kiến thức chứng khoán: zalo.me/g/gwnjlv373
  - Group Telegram: t.me/+iL81Kk5XAIFiNzk1
  - Facebook cá nhân: www.facebook.com/tuan.trader.1368
  - Fanpage: www.facebook.com/daututheoxuhuong/
  + NỘI DUNG VIDEO GỒM 3 PHẦN:
  - Sơ lược diễn biến thị trường
  - Phân tích xu hướng của vnindex, chiến lược giao dịch
  - Phân tích các cổ phiếu tiểu biểu trong các dòng:
  Bảo hiểm: BVH, MIG, PVI
  Thuỷ sản: VHC, ANV, CMX, IDI
  May mặc: GIL, TNG, VGT
  Gạo: TAR, LTG
  Phân bón hoá chất: DGC, DPM, DCM
  Cảng biển: HAH, GMD, VOS, VSC
  Dầu khí: PVC, PVS, BSR
  Năng lượng: REE, GEG, POW
  Bank: MBB, CTG, TCB
  Chứng: VND, SSI, SHS
  Sắt thép: HPG, NKG, HSG
  Bất động sản: VRE, GEX, CEO, DIG, NLG, DXG
  Bất động sản khu công nghiệp: IDC, SZC, VGC
  Trụ: PNJ, FPT, MWG, GAS
  Mục lục:
  00:00 Cảnh báo
  00:05 Sơ lược diễn biến thị trường chứng khoán hôm nay
  04:42 Phân tích xu hướng thị trường, chiến lược giao dịch
  09:37 Phân tích dòng bảo hiểm
  13:22 Phân tích dòng thuỷ sản
  15:28 Phân tích dòng dệt may
  18:23 Phân tích dòng gạo
  20:03 Phân tích dòng hoá chất phân bón
  22:25 Phân tích dòng vận tải biển
  24:22 Phân tích nhóm dầu khí
  26:35 Phân tích dòng năng lượng
  28:24 Phân tích dòng bank
  29:49 Phân tích dòng chứng khoán
  32:16 Phân tích dòng sắt thép
  33:21 Phân tích dòng bất động sản
  38:26 Phân tích dòng bất động sản khu công nghiệp
  40:40 Phân tích một số cổ phiếu trụ
  #phân_tích_thị_trường_chứng_khoán
  #nhan_dinh_chung_khoan_ngay_mai
  #nhận_định_chứng_khoán_ngày_mai
  #nhận_định_thị_trường_chứng_khoán_ngày_mai
  #nhan_dinh_thi_truong_chung_khoan_ngay_mai
  #nhận_định_thị_trường_chứng_khoán_hôm_nay
  #nhan_dinh_thi_truong_chung_khoan_hom_nay
  #nhận_định_thị_trường_chứng_khoán
  #nhan_dinh_thi_truong_chung_khoan
  #nhận_định_thị_trường
  #nhan_dinh_thi_truong
  #nhan_dinh_chung_khoan
  #nhận_định_chứng_khoán
  #chứng_khoán
  #chung_khoan
  #thị_trường_chứng_khoán
  #chứng_khoán_hôm_nay
  #chứng_khoán_tuần_tới
  #chung_khoan_hang_ngay
  #tu_van_chung_khoan
  nhan dinh chung khoan ngay mai
  nhận định chứng khoán ngày mai
  Nhận định thị trường chứng khoán ngày mai
  nhận định thị trường chứng khoán hôm nay
  chung khoan hang ngay

  #nhậ#định##trường#chứng#kho#aacute#ng#agrave#mai#09#06#2022

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up