Bếp Bánh TV || Phân tích các chỉ tiêu ngân hàng

  Chỉ số tài chính

  Tỉ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu(ROE): Là tỉ số lượng hóa của thu
  nhập thường niên được quy thành phần trăm của vốn cổ đông. ROE thể hiện khả năng sinh lời của doanh nghiệp bằng cách cho thấy lợi nhuận doanh nghiệp làm ra tương ứng với số tiền mà các cổ đông đã đầu tư vào.
  #taichinhdoanhnghiep#NHcongthuong

  #bế#b#aacute#nh#tv#ph#acirc#iacute#ch#chỉ#ti#ecirc#ng#agrave

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up