English dream || Quản trị tài chính trong doanh nghiệp

    Chỉ số tài chính

    Quản trị kinh doanh là việc thực hiện quản lý một hoạt động kinh doanh. Nó bao gồm tất cả các khía cạnh của việc giám thị và giám sát hoạt động kinh doanh và những lĩnh vực liên quan bao gồm kế toán, tài chính và tiếp thị.
    #quantridoanhnghiep#moitruongkinhdoanh

    #english#dream#quả#trị#agrave#ch#iacute#nh#trong#doanh#nghiệ

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up