Dù Bán Dâm 30.000. USD, Hình Phạt Tối Đa Cũng Chỉ Là 1 Triệu Đồng

    Chỉ số usd

    Hôm nay tôi là gửi tới các bạn một tin rất là nóng và thú vị, nói thêm về đường dây của lục Triều Vỹ dù có bán dâm lên tới 30.000 USD nhưng cũng chỉ phạt 1 triệu đồng Đó là theo luật định của bộ luật Việt Nam, tôi rất chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn đóng góp ý kiến theo dõi và ủng hộ kênh của Minh Hải Miền Đông.

    #d#ugrave#b#aacute#acirc#30#000#usd#h#igrave#nh#phạ#tố#Đ#cũng#chỉ#l#agrave#1#triệ#Đồng

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up