GỬI TIẾT KIỆM THÀNH MUA TRÁI PHIẾU? Giải thích rõ Bảo lãnh thanh toán với Bảo lãnh phát hành

  Chỉ số tài chính

  Thực trạng thời gian gần đây, nhiều người dân mua chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu qua ngân hàng nhưng vẫn nghĩ đang gửi tiết kiệm trong khi một số giao dịch viên cũng nhập nhằng khi tư vấn.
  Sổ tiết kiệm là sản phẩm huy động vốn phổ biến nhất của các ngân hàng và cũng được đánh giá an toàn nhất hiện nay. Nhưng khi cuộc đua huy động vốn ngày càng sôi động, các sản phẩm khác ngoài tiết kiệm cũng được ngân hàng chào mời nhiều hơn.
  Chứng chỉ tiền gửi là một ví dụ. Đây là một sản phẩm do ngân hàng phát hành, thường lãi suất cao hơn tiết kiệm nhưng điều kiện rút, tất toán phức tạp hơn. Ngoài chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua cũng được phân phối tại nhiều ngân hàng. Nhà đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp vì "chữ tín" của ngân hàng, nhưng không ý thức được, doanh nghiệp phát hành tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo khả năng trả nợ.
  Các tổ chức tham gia vào hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ gồm có Ngân hàng - bảo lãnh thanh toán, Doanh nghiệp - Tổ chức phát hành, Công ty chứng khoán - Tổ chức bảo lãnh phát hành và môi giới chứng khoán.
  00:10 : Mở đầu
  #traiphieu #tietkiem #scb
  ---
  #TaiChinhKinhDoanh
  Tiktok: www.tiktok.com/@taichinhkinhdoanhafa
  Spotify: open.spotify.com/show/4fVFOPGua325fIsoTvW6M6
  Liên hệ AFA Capital: afacapital.vn
  ----
  #TOPI - Đầu tư thông minh- Tài chính thịnh vượng
  ???? Download ứng dụng và trải nghiệm tại: app.topi.vn/TCKD
  ???? Website Topi: topi.vn/
  ---
  ???? Đọc hiểu & Phân tích báo cáo tài chính: www.afa.edu.vn/doc-hieu-bao-cao-tai-chinh/
  - Chương trình cung cấp cho người học một nền tảng kiến thức căn bản và toàn diện về khả năng đọc từng thông tin trên báo cáo tài chính, đồng thời giải thích tại sao lại trình bày thông tin đó trên BCTC. Chương trình cũng sẽ cung cấp kiến thức và công cụ phân tích các chỉ số tài chính theo chuẩn quốc tế trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam.
  ---
  ???? CGBA: Phân tích Tài chính và Kinh doanh toàn cầu: www.afa.edu.vn/phantichtaichinh/
  - CGBA: Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu (Certified Global Business Analyst) là chương trình theo chuẩn phân tích của các quỹ đầu tư lớn trên thế giới, với sự kết hợp đặc biệt giữa phân tích tài chính và phân tích kinh doanh chiến lược nhằm giúp cho học viên được trang bị phương pháp phân tích toàn diện khi đánh giá một doanh nghiệp và một ngành kinh doanh. #phantichtaichinh
  ---
  ???? #WealthIntelligence - Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư: www.afa.edu.vn/wealth-intelligence/
  - Wealth Intelligence phục vụ cho các cá nhân có mong muốn xây dựng cho bản thân mục tiêu đạt tự do tài chính phù hợp và phương pháp để đạt được mục tiêu sớm nhất, và những ai muốn bắt đầu con đường trở thành cố vấn tài chính công chứng chuyên nghiệp.

  #gỬi#tiẾt#kiỆm#th#agrave#nh#mua#tr#aacute#i#phiẾu#giả#iacute#ch#otilde#bả#atilde#thanh##ph

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up