GDP VN năm 2022 hơn 409 tỷ USD, xuất nhập khẩu hơn 730 tỷ USD.

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up