Nguyên tắc đọc hiểu Báo cáo tài chính

  Chỉ số tài chính

  Tiếp tục với series Tài chính 101, ở video này, mình sẽ lượt qua các nguyên tắc chính đằng sau Báo cáo tài chính. Theo mình, những nguyên tắc đằng sau BCTC cần phải được nắm rõ trước khi đi sâu vào tính toán, phân tích Cân đối kế toán (Balance Sheet), Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Income Statement) và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash Flow Statement). Chúc mừng năm mới tới tất cả các bạn :)
  Coolmate nơi mua sắm online cho nam giới: s.coolmate.me/18gzn
  Mã DUYTHANH giảm ngay 30k đơn từ 350k.
  00:00 vì sao phải lập BCTC?
  03:04 BCTC là gì?
  04:42 BCTC phục vụ đối tượng nào?
  05:33 có tiêu chuẩn nào cho BCTC?
  06:20 số liệu BCTC có đáng tin?
  08:49 nguyên tắc cần lưu ý khi đọc BCTC?
  12:42 tài chính - kế toán: khoa học hay nghệ thuật?
  16:36 món quà nho nhỏ :D
  Subscriber count: 402,375
  Nếu bạn thấy nội dung có ích, hãy cân nhắc donate để đóng góp cho sự phát triển của kênh nhé.
  ???? MoMo: me.momo.vn/duythanhish
  ???? Bank: 222 6868 111 - NGUYEN DUY THANH - MB (NH Quân Đội)
  fb.com/duythanhish
  instagr.am/duythanhish
  duythanhnguyen.com
  Podcast: More Perspectives

  #nguy#ecirc##đọ##b#aacute#agrave#ch#iacute#nh

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up