Vn-index tiến đến vùng kháng cự mạnh quanh 1130 -1150. Hãy cẩn thận khi phe gấu phản công.

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up