Giới thiệu chỉ số Phi tập trung của Edinburgh | Một công cụ mới mạnh mẽ để đo lường sự Phi tập trung

  Chỉ số tài chính

  Phi tập trung có thể có nhiều ý nghĩa đối với các mạng khác nhau. Tuy nhiên, việc phân phối điện trong mạng là một yếu tố quan trọng trong việc xác định mức độ an toàn và phi tập trung của cơ sở hạ tầng. Đó là lý do tại sao Phòng thí nghiệm Công nghệ Blockchain tại Đại học Edinburgh hợp tác với các nhà nghiên cứu của Input Output để xây dựng Chỉ số Phi tập trung Edinburgh (EDI). Công cụ nguồn mở mạnh mẽ này sẽ không chỉ xác định và đo lường sự phi tập trung mà còn cho phép mọi người dễ dàng đánh giá sự phi tập trung của các mạng Blockchain hàng đầu.
  Người dịch: Nguyễn Văn Tú (Telegram: t.me/Tulibra)
  Nguồn: www.youtube.com/watch?v=h05H3U7XqJg
  Chúc các bạn thu lượm được nhiều kiến thức bổ ích.
  Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách ủy thác cho pool FIMI nhé.
  ???? Website: cardano.vn
  ???? Thảo luận các vấn đề về Cardano tại nhóm t.me/StakingADA
  ???? Thảo luận các vấn đề Tài chính tại nhómt.me/DienDanTaiChinhfimi.vn
  ???? Khóa học về Blockchain & Crypto:fimi.vn/blockchain
  ???? Khóa học về Quản trị tài chính cá nhân:fimi.vn/tccn
  ???? Khóa học về Đầu cơ Crypto:fimi.vn/sd
  #Cardano #CharlesHoskinson #Blockchain #CÓ #Chuỗikhối #Tiềnmãhóa #tiền điện tử

  #giớ#thiệ#chỉ##phi##trung##edinburgh#mộ#ocirc#ng###ạnh##để#đ#ường#

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up