Thương vụ cổ phiếu Verizon - chia cổ tức cao nhất trong chỉ số Dow Jones

  Chỉ số dow jones

  Cổ phiếu Verizon (NYSE: VZ) là cổ phiếu của công ty Verizon Communications Inc., một trong những công ty viễn thông hàng đầu tại Hoa Kỳ. Verizon cung cấp dịch vụ mạng di động, dịch vụ internet băng thông rộng và dịch vụ truyền thông kinh doanh. Công ty cũng cung cấp một số dịch vụ liên quan khác như giải pháp an ninh mạng và điện toán đám mây.
  Giá cổ phiếu của Verizon (VZ) là khoảng $56.78 mỗi cổ phiếu
  Theo báo cáo tài chính của Verizon tổng doanh thu của công ty là khoảng 128,3 tỷ USD. Doanh thu của Verizon chủ yếu đến từ các dịch vụ viễn thông di động và cố định, Internet và các sản phẩm và dịch vụ liên quan
  ???????????????????? ???????????????????????? -????????????̀ ????????̂???? ????????????̛́???? ????????̀???????? Đ????̂̀???? ????????????̣̂???? ????????????
  #firstoptionvn #firstoption #Chứngkhoán #sàngiaodịch #sựkiện #MT5 #nentanggiaodich
  ???? 1900272776
  ???? [email protected]

  #thương###phiế#verizon#chia##cao#nhấ#trong#chỉ##dow#jones

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up