Chỉ số Dow Jones là gì?

    Chỉ số dow jones

    Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones là gì và nó ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán Việt Nam? #tititada #dautu #daututaichinh #phattrienbanthan

    #chỉ##dow#jones#agrave#igrave

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up