Phân tích khả năng thanh toán – Nhóm chỉ số tài chính trọng yếu của doanh nghiệp

  Chỉ số tài chính

  Phân tích khả năng thanh toán – Nhóm chỉ số tài chính trọng yếu của doanh nghiệp
  Các tỷ số thanh toán cho biết khả năng đáp ứng mọi trách nhiệm tài chính của doanh nghiệp, không chỉ là trả nợ, mà còn trả lương, thanh toán nahf cung cấp, nộp thuế…vv.
  Những tỷ lệ này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp nhỏ, những doanh nghiệp thường rơi vào nguy cơ cạn tiền, nhưng chúng cũng trở nên quan trọng đối với một doanh nghiệp lớn, khi doanh nghiệp này gặp phải các rắc rối về tài chính.
  Công thức tính các tỷ số thanh toán:
  Hệ số thanh toán ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn
  Hệ số thanh toán nhanh = Tài sản ngắn hạn – Tồn kho/Nợ ngắn hạn
  ???? Cụ thể mời bạn theo dõi chi tiết video trên!
  ----------------------------------------
  ???? Tải về mẫu File phân tích tài chính chuyên sâu tại link:taca.edu.vn/phan-tich-bao-cao-tai-chinh/
  ----------------------------------------
  ???? Khoá học phân tích tài chính doanh nghiệp chuyên sâu: taca.edu.vn/khoa-hoc-phan-tich-tai-chinh/
  #taca, #chỉ_số_tài_chính, #phân_tích_khả_năng_thanh_toán

  #ph#acirc#iacute#ch#khả#ăng#thanh#aacute#ndash#nh#oacute#chỉ##agrave#trọng#ế##doanh#nghiệ

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up