USD sẽ tiếp tục tăng giá gặp áp lực giảm lên tài sản phi USD. Cậu Vàng sẽ giảm hướng về vùng 1900

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up