????VN30 VƯỢT MẶT CHỈ SỐ VNINDEX | CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TUẦN TỚI | Nhận định thị trường (2/1 - 5/1)

  Chỉ số tài chính

  #vnindex #vn30 #nhandinhthitruong
  ????VN30 VƯỢT MẶT CHỈ SỐ VNINDEX | CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TUẦN TỚI | Nhận định thị trường (2/1 - 5/1)
  00:00 Intro
  00:09 Phân tích chỉ số VNINDEX
  03:40 Chiến lược giao dịch
  10:15 Nhóm Ngân hàng
  12:07 Nhóm Bán lẻ
  14:11 Nhóm Chứng khoán
  16:31 Nhóm Thép
  18:08 Nhóm BĐS
  18:55 Nhóm BĐS KCN
  20:08 Một số cp tiềm năng
  22:21 Các lưu ý trong tuần tới
  _______________________________________________
  ✌️Để hỗ trợ định hướng đầu tư và cơ cấu danh mục Đầu tư, các Anh/Chị có thể liên hệ qua số điện thoại 0905 778 126 - 0898 088 789 (Mr.Tuấn).
  ✌️Mở tài khoản chứng khoán VPS miễn phí, online 100%, Link mở : openaccount.vps.com.vn/?MKTID=7528
  ✌️Nhóm Zalo chia sẻ: zalo.me/g/mvulpr404
  ✌️Kênh Youtube: www.youtube.com/channel/UCprW8HHoae9Kke4UVx2NL7g
  ✌️Facbook: www.facebook.com/tuanluong.vps/
  _______________________________________________
  #VNINDEX #VN30 #LuongTuan #CHUNGKHOAN #chungkhoan #stockVN #Tàichính #tựdoanh #TháiPhạm #A7 #VPS #nhandinhthitruong #chungkhoanhomnay #cophieu #dautucophieu #dautuchungkhoan #itp #ichimoku #thitruongchungkhoan #chungkhoanvietnam #chungkhoanmoingay #chungkhoanthongminh #Đỉnhđáy #Phântíchcổphiếu #Phântíchthịtrường #thịtrường #thitruong #chungkhoanhomnay #Cophieu #phechung #dautu #topcophieu #sieucophieu #bantin #bantinchungkhoan #canhbao #nong #xuhuong #chungkhoanhangngay #dẫndắtthịtrường
  #phechung #Phêchứng #siêucổ #cổphiếu #topcổphiếu
  #nhandinhthitruong #đầutư #nhậnđịnh #thịtrường #topcổphiếu #midcap #tạođỉnh #phânphối #vnindex #vn30 #chứngkhoánhằngngày #chứngkhoánhômnay #cổtức #PTKT #địnhgiácổphiếu #địnhgiá #chứngkhoánTV #tíchsảncổphiếu #đọcvịcổphiếu #địnhgiácổphiếu
  #cổphiếutiềmnăng #kéoxả #vnindextạođỉnh #nênmuahaybáncổphiếu
  #Tuvancophieu #sieucophieu #tang50
  #chungkhoan​​​​​​​​​​​​​​ #chungkhoanmoingay​​​​​​​​ #nhandinhthitruong

  #????vn30#vƯỢt#mẶt#chỈ#sỐ#vnindex#chiẾn#lƯỢc#giao#dỊch#tuẦn#tỚi#nhậ#định##trường#2#1#5

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up