Cổ phiếu OCB: Số liệu tài chính-lợi nhuận chưa tốt. Nhưng xu hướng giá và định giá còn tốt.

  Chỉ số tài chính

  Nội dung chính:
  ----------------------------------------------------------
  OCB (NHTMCP Phương Đông) là ngân hàng tầm trung, xét về quy mô tài sản, nguồn vốn. Cho tới cuối năm 2023, bức tranh tài chính, kinh doanh của OCB vẫn đang phản ánh nhiều khó khăn với lợi nhuận giảm, nợ xấu tăng. Trên thị trường, tương tự như thị giá các cổ phiếu ngân hàng khác, thị giá cổ phiếu OCB đã phục hồi xu hướng tăng từ cuối năm 2022 đến nay. Tuy vậy phản ánh bối cảnh tài chính-kinh doanh nói trên, thì mức tăng giá của cổ phiếu OCB là chậm hơn đáng kể, trong khi thị giá nhiều ngân hang khác đã tiến về, thậm chí vượt đỉnh lịch sử, thì mức thị giá cổ phiếu OCB hiện vẫn còn cách đỉnh cũ khá xa, tới gần 30%.
  Vậy nếu trong năm 2024 này, lợi nhuận của OCB thực sự có thể lấy lại mức tăng trưởng cao như kế hoạch đề ra, chất lượng tài sản được cải thiện theo sự phục hồi của nền kinh tế, thì mức định giá còn thấp sẽ trở thành điểm nhấn giúp cổ phiếu OCB trở lên hấp dãn hơn trong mắt các nhà đầu tư, khi so sánh tương quan với các ngân hàng khác.
  #cophieu #cophieuocb #cophieunganhang #cổphiếungânhàng #phântíchcổphiếu #phantichcophieu #phântíchcơbản #phantichcoban

  #cổ#phiế#ocb#số#liệ#agrave#ch#iacute#nh##nhuậ#chư##nhưng#xu#ướng#gi#aacute#định#ograve

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up