Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ cần nộp phạt 175 triệu USD | Trump

    Chỉ số usd

    Ngày 26/03/2024 theo tờ Fox News đưa tin Kết quả kháng cáo ngày 25/3/2024 cho thấy cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ cần nộp 175 triệu USD trong 10 ngày tới chỉ vài giờ trước khi hạn chót nộp số tiền 454 triệu USD hết hạn theo phán quyết nếu ông Trump thành công nộp khoản tiền 175 triệu USD trước thời hạn mới thì sẽ ngăn chặn Tổng chưởng lý bang New York thực hiện việc tịch biên tài sản của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Khả năng cao cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tuân thủ phán quyết mới có nghĩa ông sẽ đồng ý nộp 175 triệu USD trong 10 ngày tới để tránh việc bị tịch thu tài sản. #tintuc24h #trump #baucutongthongmy #donaldtrump

    #tổng#ống#mỹ#donald#trump#chỉ###phạ#175#triệ#usd

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up