BIẾN SỐ TRỌNG YẾU CHU KÌ GIÁ TÀI SẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CUỐI 2024: TỶ GIÁ, LÃI SUẤT HAY LỢI NHUẬN?

  Chỉ số tài chính

  Những chính sách liên quan đến kinh tế, xã hội có hiệu lực từ tháng 6/2024 như: Quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện; bổ sung trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi Giấy phép; sửa điều kiện vay vốn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa…
  ???? Thông tin chi tiết chương trình Vinh danh sản phẩm/dịch vụ tài chính tiêu biểu năm 2024 - Diễn đàn Cấp cao Cố vấn Tài chính Việt Nam - VWAS 2024:
  vwa.vir.com.vn/
  ---
  #TaiChinhKinhDoanh
  Tiktok: www.tiktok.com/@taichinhkinhdoanhafa
  Liên hệ hợp tác:
  Hotline/Zalo: 094 238 6611 – 097 140 8689
  Email: [email protected]
  Website: afa.edu.vn
  ----
  ???? CGBA: Phân tích Tài chính và Kinh doanh toàn cầu: www.afa.edu.vn/phantichtaichinh/
  - CGBA: Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu (Certified Global Business Analyst) là chương trình theo chuẩn phân tích của các quỹ đầu tư lớn trên thế giới, với sự kết hợp đặc biệt giữa phân tích tài chính và phân tích kinh doanh chiến lược nhằm giúp cho học viên được trang bị phương pháp phân tích toàn diện khi đánh giá một doanh nghiệp và một ngành kinh doanh. #phantichtaichinh
  ---
  ???? Quản lý danh mục đầu tư – My Portfolio (Cấp độ 3 – CWP): www.afa.edu.vn/quan-ly-danh-muc-dau-tu/
  - Người tham gia sẽ tự xây dựng được chiến lược đầu tư phù hợp với bản thân, lựa chọn cổ phiếu và xây dựng ra danh mục đầu tư tối ưu, quản lý rủi ro và tái cấu trúc danh mục đầu tư trong bối cảnh thị trường biến động.
  Với “My Portfolio”, người tham gia sẽ có cơ hội được soát xét danh mục đầu tư thực tế của bản thân, tiếp cận với các sản phẩm tài chính, đầu tư từ các Cố vấn tài chính và Quỹ đầu tư chính thống và chuyên nghiệp. #myportfolio #quanlydanhmucdautu

  #biẾn#sỐ#trỌng#yẾu#chu#k#igrave#gi#aacute#t#agrave#i#sẢn#ĐẦu##ch#iacute#nh#cuỐi#2024#tỶ#l#atilde#suẤt#hay#lỢi#nhuẬn

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up