Chỉ số ROE và P/E bao nhiêu là tốt ?

  Chỉ số chứng khoán

  Chúng tôi đã xây dựng các khóa học và series các bài tips đầu tư chứng khoán nhằm hỗ trợ nhà đầu tư nâng cao tư duy và khả năng đầu tư chứng khoán.
  Nội dung đào tạo được trình bày đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với cả các nhà đầu tư không học chuyên ngành tài chính - chứng khoán.
  Đăng ký khóa học thực chiến Kiếm Tiền Từ Chứng Khoán tại đây: daututudau.net/dao-tao/dao-tao-kiem-tien-tu-chung-khoan/
  #hocchungkhoan #daotaochungkhoan #hocdautucophieu #hocdautuchungkhoan

  #chỉ##roe#agrave#p#e#bao#nhi#ecirc

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up