????KHÁM SỨC KHOẺ CỔ PHIẾU NHÓM NGÀNH CHỨNG KHOÁN

  Chỉ số chứng khoán

  ???? KHÁM SỨC KHOẺ CỔ PHIẾU NHÓM NGÀNH CHỨNG KHOÁN
  ⏰ Thời gian 20h30 ngày 13/01/2023
  ???? Diễn giả: Mr Đặng Trần Phục – Chủ tịch HĐQT AzFin Việt Nam & DTP Invest
  ???? Nội dung: Phân tích, đánh giá xu hướng thị trường chung và sức khoẻ nhóm ngành chứng khoán
  ---------------------------
  ???? Đặt câu hỏi cho diễn giả ngay tại đây để được ưu tiên trả lời trực tiếp trong Live Stream
  ???? Đăng ký tham gia Cộng đồng tích sản tại đây tichsancophieu.azfin.vn/
  ???? Đăng ký tham gia lớp học quản lý tài chính cá nhân Tiền và Hạnh Phúc tại đây freelife.azfin.vn/2023
  ---------------------------
  AzFin Việt Nam
  Minh bạch - Khách quan - Hiệu quả
  ☎️Hotline: 096.249.8639
  #azfin

  #????kh#aacute#m#sỨc#khoẺ#cỔ#phiẾu#nh#oacute#ng#agrave#chỨng#kho#n

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up