Chỉ số ROE, ROA | Chứng khoán

  Chỉ số chứng khoán

  Video mô tả cho người xem về giá trị của các chỉ số ROE, ROA tác động đến giá cổ phiếu như thế nào. Nếu các chỉ số ROE, ROA tăng trưởng bền vững thì giá cổ phiếu cũng sẽ tăng bền vững.
  - - - - - - - - - - - - - -
  Phân cảnh Video:
  00:00- Giới thiệu và lấy ví dụ về cổ phiếu FPT
  00:30- Chỉ số ROE
  01:45- Chỉ số ROE
  02:04- Kết luận về tìm kiếm các cổ phiếu có ROE, ROA cao

  #chỉ##roe#roa#chứng#kho#aacute

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up