Chỉ số US500 là gì? Cách giao dịch chỉ số US500 ra sao?

    Chỉ số chứng khoán

    Chỉ số US500 là chỉ số chứng khoán bao gồm 500 cổ phiếu của các công ty lớn được giao dịch trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Chỉ số này được coi là thước đo hiệu quả của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và phần nào phản ánh sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

    #chỉ##us500#agrave#igrave#c#aacute#ch#giao#ịch#ra#sao

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up