CHỈ SỐ EPS TRONG CHỨNG KHOÁN LÀ GÌ? | TỰ HỌC CHỨNG KHOÁN

  Chỉ số chứng khoán

  Xin chào các bạn đã đến với tập tiếp theo về chứng khoán trên kênh Kiến thức kinh tế.
  Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về chỉ số EPS trong chứng khoán. Đây là các tiêu chí quan trọng để định giá cổ phiếu, bởi vậy các nhà đầu tư cần nắm chắc các chỉ số này.
  #EPS #dautuchungkhoan #kienthuckinhte

  #chỈ#sỐ#eps#trong#chỨng#kho#aacute#n#l#agrave#g#igrave#tỰ#hỌc

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up